Druk bezochte Filmavond 2014

Zo'n 70 mensen hebben maandag 24 november 2014 onze jaarlijkse Heemkunde  filmavond bezocht.

Een gevarieerde filmavond met veel oja, uuuh, och kijk die daar, bende ge dat.

Piet en Henk bedankt voor 2 uur kijkplezier

.

5 december 1667, Herrie in Grave over Sinterklaas

dd.28-10-1667: Alsoenige voormaels alhier gebruijck is geweest  tegen de dag van St Nicolaas dat ouders hun kinderen bij de een of anderen schoenen of clompen lieteren setten en op deselfs st nicolaasdag dese schoen en clompen wederomme werden gehaald versien sijnde met plasten??, suicker ende andere nodelose waeren tot merckelijcke costen en lasten vande goede burgers en ingeseteten waerover diverse clagten voorgecomen sijnde etc. Dit gebruik wordt nu verboden.

 

Frans Vlemmings heeft in Grave onderzoek gedaan en kwam daar een opmerking tegen over het vieren van Sinterklaas.

Van Zwarte Piet was nog geen sprake, maar het zetten van de schoen werd verboden.

 

Burgers hadden geklaagd dat ze op kosten werden gejaagd door deze traditie.

 

 

Opnieuw vernieling Monument 't Oventje

Wederom hebben vuurwerkvandalen de afgelopen week de herinneringsplaat vernield van de Veldoven op 't Oventje.

Binnen 1 jaar is dit nu voor de 2de keer gebeurt, waarom vragen wij ons af. Kost Heemkundekring Zeeland en Gemeente Landerd weer een hoop geld.

Heeft u iets gezien of gehoord neem contact op met Heemkundekring Zeeland, Gemeente Landerd of de Wijkagent.

RABO CLUBKAS ACTIE VOOR LEDEN 5 TM 13 NOVEMBER

Zeeland, 4 november 2014

Heemkundekring Zeeland doet dit jaar mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Die aktie loopt van 5 tot en met 13 november 2014. Iedere stem is geld waard.

Als lid van de Rabobank Uden-Veghel kunt u tijdens deze aktie stemmen op uw favoriete club in deze regio. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan hoogstens 2 op dezelfde club.

Doelen

Wat wil de Heemkundekring Zeeland met uw bijdrage aanschaffen? We hebben dit jaar twee doelen: De werkgroepen Heemtuin en Tentoonstellingen kunnen uw stem goed gebruiken.

De heemtuin heeft een grote collectie planten en onze tuinman Lamber kent die allemaal uit zijn hoofd. Maar de heemtuin is altijd open en we willen dat iedere bezoeker op een weersbestendig bordje kan lezen welk plantje er groeit. Ook zonder rondleiding. Daarom wil de werkgroep Heemtuin enkele honderden naambordjes laten maken.

De werkgroep tentoonstellingen heeft te maken met een verouderde verlichting in hun tentoonstellingsruimte. De spotjes zijn heel kwetsbaar en duur in het gebruik. Ze willen alle lampen vervangen door zuiniger en brandveiliger exemplaren.

Wandeling naar de Smerdel en andere vennen zondag 2 november 2014

Wandeling naar de Smerdel en andere vennen

De wandelwerkgroep van de Heemkundevereniging heeft op zondag 2 november met 35 wandelaars, een prachtige herfstwandeling gemaakt in de Maashorst. In drie groepen gingen ze om 10.00 uur op pad onder leiding van de natuurgidsen. Een grote hoeveelheid prachtige paddenstoelen kregen volop aandacht maar de rode Vliegenzwam blijft de topper.

Het felle zonlicht kleurde het bladerendak van Beuk en Amerikaanse eik in goud en koperrood. Een zuchtje wind deed een regen van bladeren neerdalen….

Natuurlijk waren er weer enkele hoogtepunten; de Smerdel, nu nog een dichtgegroeid ven maar naar verwachting zal het ven nog dit jaar worden opgeschoond. Vervolgens de Drie vennen aan de Palmstraat, die al een grote opschoonbeurt hebben gehad. Een slapende Alpenwatersalamander in een oude boomstronk was zeker voor de kinderen een verrassing.

Terugwandelend door het begrazingsgebied vielen de tientallen Parasolzwammen op. Een reus van wel 20 cm. groot.
Na ruim twee uur en 7 km. in de benen, smaakten de koffie, thee en limonade heerlijk.

Het was een prachtige, zonnige herfstwandeling.

 

De Natuur-wandelwerkgroep van de Heemkundevereniging.