Maandag 23 maart JAARVERGADERING 2015

JAARVERGADERING 2015

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de jaarvergadering van Heemkundekring Zeeland op maandag 23 maart 2015 om 20.00 uur in het Heemhuis "De Hooge Raam" Kleine Graspeel 3b te Zeeland.

Agenda:

 

1.Opening door de voorzitter.

2.Notulen ledenvergadering 23 februari 2015.

3.Ingekomen stukken.

4.Bestuursmededelingen.

5.Algemeen jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2014.

6.Financieel jaarverslag penningmeester over het verenigingsjaar 2014 en begroting 2016.

7.Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.

8. Bestuursverkiezing.

De heren Gerard Selten en Ad Daverveld zijn aftredend en herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris aanmelden.

9.Rondvraag.

10.Sluiting.

Na de pauze zal Theo Verstegen weer een kort optreden verzorgen en er is voldoende ruimte om gezellig na te borrelen.

 

 

 

Tip: Bezoek 100 jaar Vluchtoord in Uden

In de bibliotheek in Uden is tot 4 april gratis te bezoeken "100 jaar Vluchtoord".

Echt een aanrader, mooie foto's, duidelijk beeld van Vluchtoord, mooie maquettes, en het mooie boek over Vluchtoord is te koop voor € 19,95.

Hieronder enkele foto's

 

Rabobank Clubkas Campagne groot succes voor onze Heemkundekring

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Donderdagavond was in Veghel een ontmoetingsavond van de Rabobank voor alle verenigingen die mee hebben gedaan met de Rabobank Clubkas Campagne.

Daar zijn wij heel goed uit de bus gekomen.

Heemkundekring Zeeland kreeg maar liefst 361 stemmen van de Rabobankleden.

En iedere stem is 3,44 euro waard.

Daarom krijgen wij van de Rabobank Uden-Veghel:   1241,84 euro.

Er deden 171 verenigingen en stichtingen mee, en daarvan staat Heemkundekring Zeeland op de 15e plaats, qua aantal stemmen.

 

We bedanken iedereen heel hartelijk die op ons heeft gestemd.

Uiteraard laten we later nog horen hoe we dit bedrag hebben besteed.

 

Met vriendelijke groeten,

Piet Huvenaars

 

Heemkundekring Zeeland

Extra openstelling tentoonstelling MOV/PMC

In verband met het slechte weer op 28 december 2014 is er besloten om de tentoonstelling

50 jaar MOV/PMC

nog 4 woensdagmiddagen open te stellen van 14.00 tot 16.00 uur.

bezoek deze tentoonstelling en vind u zelf terug op 1 van de 4000 foto's?

opening extra tentoonstelling in ons Heemhuis de Hooge Raam, Kleine Graspeel, Zeeland op

Woensdag  21 januari, 28 januari, 4 en 11 februari  van 14.00 tot 16.00 uur

de entree is gratis

tot ziens.

 

Prettige Feestdagen

Heemkundekring Zeeland wenst iedereen.

 

P R E T T I G E  F E E S T D A G E N


E N   E E N


G E Z O N D   2 0 1 5