Agenda februari 2014

woensdag 5 februari     Liederentafel

maandag 24 februari    Ledenvergadering met presentatie over de Puttelaar door Piet Huvenaars

dialectquiz 27 januari

Maandag 27 januari aansluitend aan ledenvergadering (aanvang 20.00 uur)

Dialectquiz 2014 ook toegankelijk voor niet-leden

agenda januari 2014

woensdag 15 januari: middag excursie naar BHIC in Grave (onder voorbehoud)

maandag 27 januari: ledenvergadering aanvang 20.00 uur

Laatste ledenvergadering van 2013

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de laatste ledenvergadering van 2013.

Op maandag 23 december 2013 om 20.00 uur in het heemhuis aan de Kleine Graspeel te Zeeland.

Agenda:

De normale punten, zoals notulen, mededelingen en ingekomen stukken.

Vaststellen beleidsplan Heemkundekring Zeeland 2014-2018

Presentatie Jaarplan 2014

Vertoning foto’s van de opgravingen op Voederheil en Kerkstraat (Morgenzonterrein)(door werkgroep Archeologie)

Vertoning dia’s uit de collectie van Albert de Groot (door Werkgroep Archief)