Geen 1 april grap vanavond Liederentafel

Vanavond op 1 april, dit is geen grap, is onze maandelijkse liederentafel, in het Heemhuis aan de Kleine Graspeel.

Iedereen is welkom om gezellige Nederlandse evergreen hits te zingen.

U komt toch ook aanvang 20.00 uur.

 

Jaarvergadering 23 maart 2015

JAARVERGADERING 2015

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de jaarvergadering van Heemkundekring Zeeland op maandag 23 maart 2015 om 20.00 uur in het Heemhuis "De Hooge Raam" Kleine Graspeel 3b te Zeeland.

Agenda:

1.Opening door de voorzitter.

2.Notulen ledenvergadering 23 februari 2015.

3.Ingekomen stukken.

4.Bestuursmededelingen.

5.Algemeen jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2014.

6.Financieel jaarverslag penningmeester over het verenigingsjaar 2014 en begroting 2016.

7.Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.

8. Bestuursverkiezing.

De heren Gerard Selten en Ad Daverveld zijn aftredend en herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris aanmelden.

9.Rondvraag.

10.Sluiting.

 

Na de pauze zal Theo Verstegen weer een kort optreden verzorgen en er is voldoende ruimte om gezellig na te borrelen.

Agenda maart 2015

Voor de Heemkunde leden zijn er in maart nog de volgende activiteiten:

 

18 maart

Excursie naar archief BHIC te Grave

23 maart

Jaarvergadering

2 gebeurtenissen op Ledenvergadering 26 januari 2015

Vanavond, maandag 26 januari 2015, is er weer de maandelijkse ledenavond van Heemkundekring Zeeland.

Deze keer met twee bijzonderheden.

De eerste is een jaarlijks terugkerend evenement: de Zellandse Dialectquiz.

Die is weer in elkaar gezet door Tiny Peters.

Alle leden kunnen hun kennis testen en er is een klein prijsje te winnen.

En natuurlijk eeuwige roem.

De tweede bijzonderheid is een boekpresentatie.

Annemarie van den Broek en Riny van Wanrooij, beiden heel bekend in het Zeelandse onderwijs, hebben daar een boekje over geschreven.

En vanavond bieden ze een exemplaar aan onze vereniging aan, zodat het boekje voor iedereen te lezen is in onze bibliotheek.

Het is trouwens ook nog te koop voor liefhebbers.

 

U bent van harte uitgenodigd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Piet Huvenaars

Secretaris Heemkundekring Zeeland

 

Extra tentoonstelling 50 jaar MOV/PMC

In verband met de slechte weersomstandigheden is de tentoonstelling

50 jaar MOV/PMC

nog op 4 woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur te bezoeken.

Woensdag, 21 januari, 28 januari, 4 en 11 februari

gratis entree,

u komt toch ook!