Jaarvergadering 21 maart 2016

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de jaarvergadering van Heemkundekring Zeeland op maandag 21 maart 2016 om 20.00 uur in het Heemhuis "De Hooge Raam" Kleine Graspeel 3b te Zeeland.

Agenda:

1.Opening door de voorzitter.

2.Notulen ledenvergadering 25 januari 2016 (is bijgevoegd).

3.Ingekomen stukken.

4.Bestuursmededelingen.

5.Algemeen jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 2015 (is bijgevoegd).

6.Financieel jaarverslag penningmeester over het verenigingsjaar 2015 en begroting 2017. (wordt ter plekke door de penningmeester toegelicht)

7.Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.

8. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de bestuursleden Frans Vlemmings en Theo Verstegen en zij stellen zich beiden herkiesbaar.Peter Poorts is ook aftredend, ondanks het feit dat hij pas in 2014 in het bestuur is gekozen. Dat komt omdat hij het schema van aftreden van de penningmeester volgt. Ook hij is herkiesbaar. Paul van Dijk is nog niet aftredend, maar hij heeft aangegeven dat hij tussentijds zijn bestuursfunctie wil beëindigen. Hij is dus niet herkiesbaar. Omdat het bestuur dan nog steeds 7 personen telt, heeft het bestuur geen nieuwe kandidaten gezocht. Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris aanmelden.

9.Rondvraag.

10.Sluiting Jaarvergadering.

11. Presentatie van de werkgroep Archief over de bouw van het heemhuis, Chris van Hout van de werkgroep Tentoonstellingen zal een presentatie laten zien over alle tentoonstellingen die we in 2015 georganiseerd hebben.

Maandag 25 januari 2016 ledenvergadering met aansluitend "Wettet of Denktet kwis"

Op maandag 25 januari 2016 is om 20.00 onze 1e ledenvergadering van 2016 in ons Heemhuis.

Alle leden zijn welkom.

Aansluitend aan de vergadering is alweer de 6de dialect kwis "Wettet of Denktet".

tot ziens op maandag 25 januari om 20.00 in ons Heemhuis.

Ledenvergadering Maandag 28 december 2015

Maandagavond onze laatste ledenvergadering van het jaar 2015, met na de pauze een hapje en een drankje en T... V........ verrassingsact.

U als Heemkundelid komt toch ook om 2015 op een mooie manier af te sluiten.

namens,

Bestuur Heemkundekring Zeeland

Poetsochtend zaterdag 19 december

dag Heemkunde leden,

Op zaterdag 19 december houden wij onze poetsochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

U wilt toch ook dat ons Heemhuis er weer schoon uitziet voor de Kersttentoonstelling

daarom vragen wij uw medewerking om met ons mee te poetsen.

bedankt en tot zaterdag.

Tiny