Agenda maart 2014

Woensdag 5 maart    Liederentafel aanvang 20.00 uur

Zaterdag  15 maart   Poetsochtend van ons Heemhuis  van 10.00 tot 12.00 uur

Maandag  24 maart  Jaarvergadering Heemkundekring Zeeland aanvang 20.00 uur