dialectquiz 27 januari

Maandag 27 januari aansluitend aan ledenvergadering (aanvang 20.00 uur)

Dialectquiz 2014 ook toegankelijk voor niet-leden