Laatste ledenvergadering van 2013

Beste leden van Heemkundekring Zeeland,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de laatste ledenvergadering van 2013.

Op maandag 23 december 2013 om 20.00 uur in het heemhuis aan de Kleine Graspeel te Zeeland.

Agenda:

De normale punten, zoals notulen, mededelingen en ingekomen stukken.

Vaststellen beleidsplan Heemkundekring Zeeland 2014-2018

Presentatie Jaarplan 2014

Vertoning foto’s van de opgravingen op Voederheil en Kerkstraat (Morgenzonterrein)(door werkgroep Archeologie)

Vertoning dia’s uit de collectie van Albert de Groot (door Werkgroep Archief)